Je hart volgen: hype of noodzaak?

‘Je hart volgen’ is niet zomaar een hype, een zweverig iets of alleen iets voor gevoelige mensen….

Ik geloof dat het van levensbelang is voor alle mensenkinderen. In de huidige tijd hebben we toegang tot onbeperkte informatie van over de hele wereld. Alles gaat steeds sneller en het lijkt wel of de wereld om je heen steeds ‘gevaarlijker’ wordt. Het nieuws staat er bol van. – Ik ben trouwens van mening dat er evenzoveel en misschien nog wel meer positief en liefdevol nieuws te melden is, alleen haalt dit de krant en het journaal vaak niet. Ik zie dat als een gemiste kans….

Maar voor nu de vraag: Hoe blijf je in deze wirwar overeind, wie ben jij en wat kan jij op jouw plek nu betekenen in dit grote geheel? Hoe zorg je ervoor dat je niet overspoeld raakt door alles wat er op je afkomt? In je uppie kan je ‘de problemen van de wereld’ niet oplossen. Maar ik ben ervan overtuigd dat je op jouw plek in het grote geheel kunt stralen van binnenuit. En hoe meer mensen dit gaan doen, hoe krachtiger je de werking van de liefde in jezelf en om je heen gaat zien.

Je hart volgen is dus ook niet ‘egoïstisch’, alsof je alleen zou gaan voor je eigen geluk en plezier. In dit kader citeer ik graag de bekende tekst van Marianne Williamson: “Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt. We vragen ons zelf af; Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn? Maar waarom niet?! Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.

Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken, zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, tot uitdrukking te brengen. Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons, maar voor ons allen. Als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen. Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.”

De Liefde is de meest sterke kracht van het universum. Het is de kracht waaruit het universum ontstaan is, het is de kracht waarmee jij gemaakt bent. In ons hart is de verbinding met de Bron van Liefde, met God, het Licht. Als jij je hart volgt, volg je de kracht van de Liefde. Als je in verbinding staat met de Bron kan je je hartsverlangens creëren in je leven.

Dat brengt gezondheid en geluk. Niet alleen voor jou, ook voor de mensen om je heen en voor de wereld. Dat is hoe de Liefde werkt. Jouw hart is ambassadeur van de Liefde!

Het klopt écht.